Leonhard Ulička - FAN

U Vody 5
Kravaře
747 21 CZ

Telefon: +420 558 840 933
Mobil: +420 603 238 010

 
 :: Katalog zboží

  Bodovac?soupravy
  Svářen? v ochr. atm.
  Svářen? hliníku
  Nabíjec? zařízen?/a>
    --------------------
  Acctiva Easy
  Proton AL
  Proton I

 
 :: Zajímavosti
  FAN Pull Flex
  Vodn? chlazen?/a>
 :: Novinky
  FAN Pull Flex
  Vodn? chlazen?/a>
 
 :: Kontakt
  Adresa firmy
  FAN a BVV

 

:: Vodní chlazení, chlazení kabelů

 

 

Proton W - vodou chlazený dvou fázový bodovací přístroj - 68 kVA / 2

 

Proton S - vodou chlazený tří fázový bodovací přístroj - 90 kVA / 3

Za účelem zvýšení četností bodů a tím i k lepšímu odvodu tepla, vyvinula firma FAN nové zařízení, které je již vybaveno centrálním vodním chlazením, integrovaným přímo do zařízení a není proto nutno připojovat k vodnímu okruhu. Tím mohlo dojít k novému nárůstu výkonu a zvýšení kadence bodů, jak pro jednostrannou pistoli, tak i pro použití bodovacích kleští.

Neustálým zvyšováním výkonu dvoufázového zařízení dochází i k negativní nutnosti zvýšit jištění sítě až na 40 A D jističem Proto se firma rozhodla k zcela nové koncepci přístroje s využitím DPM Digital Power Module.Tento proces se nazývá Wavesplitting. Tzn. pomoci digitalizace dokáže využít vždy dvou fází ze třífázového el. rozvodu a tím tak snížit rovnoměrné zatížení sítě s nižším jištěním, tzn. 32 A D.

Rovněž v oblasti vodního chlazení firma využila svých zkušeností a zcela inovovala u Proton S odvod tepla a tím zvýšení počtu bodů.

Patent firmy FAN - středové chlazení kabelů

 

Chladící voda proudí středem kabelů a zároveň odvádí teplo i ze sekundárního okruhu a chladí tak spojení trafo - kabely.